imageRókusi csomópont
imageA projekt bemutatása

imageTudta-e, hogy
  • a Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi körút találkozásában nem hagyományos körforgalom épült, hanem egy kör alakú, jelzőlámpás csomópont?

  • a felújított vonalakon az új peronok magassága 30 cm, ami megkönnyíti és gyorsítja a ki- és beszállást?

  • A B+R parkolókat elhelyezésüket tekintve úgy építik meg, hogy a helyközi és távolsági tömegközlekedési forgalmat szolgálják ki?

Amit a közlekedőknek tudni kell a jelzőlámpás körforgalomról

2010. május 17.

Amit a közlekedőknek tudni kell a jelzőlámpás körforgalomról:

A jelzőlámpás körforgalom egy olyan többsávos körforgalom, melynek

•minden belépőágának forgalmát,
•minden kilépő forgalmi áramlatát és
•a körpálya forgalmát a belépő torkolatok előtt

jelzőlámpa szabályozza.

A forgalmi sávok vezetése a körpályán spirális, azaz a körpályán előre haladva minden kilépő ágnál 1 vagy 2 sávval kijjebb kerülünk a körpálya széléhez. Így sávváltás nélkül bármelyik kilépő torkolat elérhető.

A belépő ágakon ugyanúgy járműosztályozó fogadja a járműveket, mint a jelzőlámpás kereszteződéseknél. Az útburkolati nyilak azonban más formájúak, mivel alakjukkal is kifejezik az adott sávon haladók útvonalát a körpályán.

Mivel a körpályán már nincs lehetőség a sávváltásra, a belépés előtt kell a kívánt útiránynak megfelelő sávot kiválasztani. Ez is a kereszteződésnél megszokott módon történik. A szokványos kétsávos körforgalmaknál a sávok funkciói nem különböztek egymástól, így nem volt választási kényszer.

Az eddigiek alapján a jelzőlámpás körforgalomban való főbb közlekedési szabályok az alábbiakban foglalhatók össze:

•A belépés előtt forgalmi sávot kell választani, a továbbhaladási iránynak megfelelőt. A választást tájékoztató táblák és útburkolati jelek segítik.
•A körpályán belül ott lehet sávot váltani, ahol a burkolati jelek ezt megengedik.
•Visszafordulni a legbelső sávról lehet, szükség szerint befelé történő sávváltással, ami ebben az egy esetben szabad és veszélytelen.

További és a kereszteződéses csomóponttípustól eltérő jellegzetesség, hogy jobbra kanyarodás után előfordulhat, hogy a csomópontból való kihaladás közben fékeznünk kell az itt lévő jelzőlámpás gyalogátkelőhely előtt. A hátráltatás csak rövid idejű, de a sebességcsökkentésre fel kell készülnünk.

A jelzőlámpás körforgalom teljes biztonságot nyújt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Itt nem kerül sor a jobbra kanyarodóknak a gyalogosokkal való összevezetésére.

A csomóponton villamos szerelvények is áthaladnak. Áthaladásuk a folyamatos forgalomban csak úgy lehetséges, ha egyes forgalmi irányok az áthaladás idejére lezárásra kerülnek. Ezért előfordulhat, hogy a körpályán lévő kordonok valamelyikénél megállításra kerülnek egyes járművek. Ha nincs villamos bejelentkezés, a belépő járművek mindig megállítás nélküli átvezetést kapnak a csomóponton.

Forgalmi változások

Péntektől garanciális javítás a jelzőlámpás körforgalomban >>

Az őszi iskolaszünetben, október 24. és november 2. között a kivitelező garanciálisan javítja a burkolatba épített világító fényeket a Kossuth L. sgt.-Vásárhelyi Pál utcai jelzőlámpás körforgalomban. A javítás alatt a jelzőlámpák nem működnek, egysávos körforgalmi rend lesz érvényben. Kérjük az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a körforgalomban, különös tekintettel a villamosra!

2014. október 21.

Június 16-tól javítják a Kossuth Lajos sugárúti tömegközlekedési sáv burkolathibáit >>

Szeged, június 10. – Június 16-tól az 1-es villamosvonal Kossuth Lajos sugárúti szakaszán vágányzónán belüli útburkolati javítások kezdődnek, amely során a tömegközlekedés rendje ideiglenesen megváltozik. A garanciális javítás keretében zajló munkálatok várhatóan augusztus elejéig tartanak majd. Kérjük, közlekedjenek figyelmesen!

2014. június 12.
Hírek

Meghívó Szeged új tömegközlekedési térképeinek sajtóbemutatójára >>

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt sajtótájékoztatójára Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében elkészült Szeged aktuális tömegközlekedési térképe hagyományos és sematikus változatban is.

2015. november 02.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 10. 07 >>

LEZÁRULT A NAGYPROJEKT

Szeged, október 7. – A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt 2008 nyarán kezdődött és most sikeresen zárul. A projekt szakmai tartalmát teljes mértékben sikerült megvalósítani, sőt az eredeti célkitűzésekhez képest több mint egy milliárd forint értékben többletberuházások is megvalósultak.

2015. október 28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 09. 30 >>

ÜZEMBIZTONSÁGOT NÖVELŐ, KIEGÉSZÍTŐ BERUHÁZÁSOK VALÓSULTAK MEG

Szeged, szeptember 30. – A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében üzembiztonságot növelő, kiegészítő beruházások valósultak meg a 13 új járműből álló trolibuszflotta leszállítása óta eltelt időszakban, egyrészt a projekt maradék pénzforrásainak felhasználásával, másrészt a Kormány által jóváhagyott többlettámogatási összegből.

2015. október 28.