imageRókusi csomópont
imageA projekt bemutatása

imageTudta-e, hogy
  • a Pulz utcai villamosremízben új szervizcsarnok is épül, amely minden tekintetben alkalmas lesz az új villamosok vizsgálatára, javítására?

  • az 1-es és 3-as villamosvonal belvárosi szakaszán is füves vágány lesz?

  • az omnibusz szó a „voiture omnibus” (kocsi mindenkinek) kifejezésből származik?

Építési beruházás: Csáky utcai trolibusz telephely

Kiírás

2008. 10. 02.

Szeged város elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében Szeged, Csáky utcai troli telephely bővítése és korszerűsítése, 1 db áramátalakító komplett kivitelezése, valamint kábelépítés

Pályázat azonosítója: 59442/2008
Eljárás típusa: Építési beruházás kivitelezése közösségi nyílt eljárásban
Ajánlat beadási határidő: 2008. október 27. 11 óra

A pályázat részletesebb tartalma:
A Szeged, Csáky utca 5-7. szám alatti troli telephelyen:
Trolibusz részére vasbetonvázas kétszintes javító csarnok épület bővítése

    * Beépítendő nettó szintterület (földszint) 2 050 m2
    * Beépítendő nettó szintterület (emelet) 440 m2

A meglévő csarnoképület részleges átalakításával

    * Veszélyes hulladéktároló épület 67 m2

Trolibuszmosó átalakítása és bővítése

    * Beépítendő nettó szintterület 112 m2

Kapcsolódó út, csapadékvíz egyéb közműépítések, szükséges kiváltások.

Szeged, Rózsa utcában transzformátor állomás és áramátalakító részére trafóház építése gépészeti és kapcsolódó kábelezési munkákkal, beépítendő nettó szintterület 45,4 m2

Szeged, Rózsa utca és Pulz utcai villamos remiz területén kábelépítés: 10 kV-os kábel 315m+10m; 600 V-os kábel 610m+160m (nyomvonalhosszon)

Az elvégzendő munkák pontos mennyiségét és részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő 2008. október 7-én 10 órai kezdettel a teljesítés helyén helyszíni szemlét tart (Kbt. 56. § (6) bek.). Találkozás a Szeged, Csáky u.5-7. troli telepen, a portán.

Ajánlati felhívás megjelent:

    * 1) TED 2008/S 188-248671, 2008. szeptember 27.  pdf letöltés
    * 2) Közbeszerzési Értesítő 114. szám 2008. október 01.  pdf letöltés

Eredmény

2008. 12. 10.

Szeged város elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében Szeged, Csáky utcai troli telephely bővítése és korszerűsítése, 1 db áramátalakító komplett kivitelezése, valamint kábelépítés

         Pályázat azonosítója: 59442/2008/SZMJVÖ
         Nyertes ajánlattevő:
         Strabag MML Kft.
         1113 Budapest, Daróci út 30.

További információért kérjük, töltse le az eredmény hirdetményt: pdf letöltés
Tájékoztató a szerződés módosításáról: pdf letöltés


Forgalmi változások

Péntektől garanciális javítás a jelzőlámpás körforgalomban >>

Az őszi iskolaszünetben, október 24. és november 2. között a kivitelező garanciálisan javítja a burkolatba épített világító fényeket a Kossuth L. sgt.-Vásárhelyi Pál utcai jelzőlámpás körforgalomban. A javítás alatt a jelzőlámpák nem működnek, egysávos körforgalmi rend lesz érvényben. Kérjük az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a körforgalomban, különös tekintettel a villamosra!

2014. október 21.

Június 16-tól javítják a Kossuth Lajos sugárúti tömegközlekedési sáv burkolathibáit >>

Szeged, június 10. – Június 16-tól az 1-es villamosvonal Kossuth Lajos sugárúti szakaszán vágányzónán belüli útburkolati javítások kezdődnek, amely során a tömegközlekedés rendje ideiglenesen megváltozik. A garanciális javítás keretében zajló munkálatok várhatóan augusztus elejéig tartanak majd. Kérjük, közlekedjenek figyelmesen!

2014. június 12.
Hírek

Meghívó Szeged új tömegközlekedési térképeinek sajtóbemutatójára >>

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt sajtótájékoztatójára Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében elkészült Szeged aktuális tömegközlekedési térképe hagyományos és sematikus változatban is.

2015. november 02.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 10. 07 >>

LEZÁRULT A NAGYPROJEKT

Szeged, október 7. – A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt 2008 nyarán kezdődött és most sikeresen zárul. A projekt szakmai tartalmát teljes mértékben sikerült megvalósítani, sőt az eredeti célkitűzésekhez képest több mint egy milliárd forint értékben többletberuházások is megvalósultak.

2015. október 28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 09. 30 >>

ÜZEMBIZTONSÁGOT NÖVELŐ, KIEGÉSZÍTŐ BERUHÁZÁSOK VALÓSULTAK MEG

Szeged, szeptember 30. – A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében üzembiztonságot növelő, kiegészítő beruházások valósultak meg a 13 új járműből álló trolibuszflotta leszállítása óta eltelt időszakban, egyrészt a projekt maradék pénzforrásainak felhasználásával, másrészt a Kormány által jóváhagyott többlettámogatási összegből.

2015. október 28.