imageRókusi csomópont
imageA projekt bemutatása

imageTudta-e, hogy
  • az elektromos tömegközlekedés fejlesztési projekt keretében a megállóhelyeket úgy alakítják ki, hogy a mozgássérültek is akadálymentesen, rámpán keresztül közelíthessék meg?


  • Szegeden több mint harminc éve nem volt ekkora volumenű elektromos tömegközlekedés-fejlesztés?

3-as vonal

Műszaki tartalom

A 3-as vonal a Dugonics tértől végig egyvágányú. Forgalma növekszik, külső szakaszán a forgalom csekély. A vonal mellé tervezik az új autóbusz-pályaudvart, a Budalakk egykori helyére egy nagy bevásárlóközpontot, így várható a kiszolgált területek jelentős felértékelődése. A vonal kapacitását jelenleg nagymértékben korlátozza a kitérők elhelyezkedése, az ezekben előforduló várakozás lerontja az utazás minőségét. A régi típusú villamosok semmilyen szempontból nem felelnek meg a kor elvárásainak.
 
A tervek szerint a 3-as vonal teljesen megújul a Dáni utca és a Vadaspark közötti szakaszon. Hosszabb lesz - a kapacitást ma korlátozó - Kálvária téri kitérő-szakasz, mivel második vágány épül a Veres ács utca és a II. Kórház között. Ez a vágány a kórház oldalán húzódó idős fasor megtartása érdekében a közút felőli oldalon épül, a jelenlegi parkolók a túloldalra kerülnek át. A Kálvária tér közepe helyett mindkét végénél lesznek megállók, ezzel áthelyezve a Veres ács utcai megállóhelyet. Ez az utazási igényeknek jobban megfelel. A Veres ács utca - Boross József u. csomópontjában körforgalom épül, itt tér át a villamos az út közepéről a szélére, kiváltva a ferde útkeresztezést. A tér mentén a vágány és a közút között zöld sávnak is marad hely.

A Kálvária sugárút belső szakasza a város egyetlen „fátlan" sugárútja. A tervek szerint az út egyik oldalára - a parkolóhelyek megfelelő kiosztásával - fasor kerül, a másik oldalon kétirányú kerékpárút épül. Mivel az egyvágányú villamospályára mindkét irányban tilos ráhajtani, ez füves vágánnyal épül át a Dáni utcától a Londoni körútig.

A vonal II-es kórházig terjedő részének teljes átépítése mellett további fejlesztés a régi villamosok leváltása. Deltaforduló épül továbbá a Textilgyári útnál és a Fonógyári úton. Kétoldali peronok is szükségesek, amelyek az akadálymentes beszállás érdekében 30 cm magasak lesznek, akadálymentes rámpával a gyalogátkelőhelyek felé, korláttal a közút felől és esőbeállóval.

A fejlesztések következtében a vonalon a menetidő mintegy 15 százalékkal fog csökkenni.

Vissza a lap tetejére

Tervek, rajzok, képek

A képek a Kálvária sgt. és a Boross József u. csomópontjában tervezett körfogalom tervét mutatják be.kalvaria  veresacs

 Vissza a lap tetejére

Engedélyek, beadványok, határozatok

Beadvány:
3-as villamosvonal és felsővezeték rekonstrukció

Engedélyező hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Ügyiratszám: KU/VF/32/6/2008.
Beadás dátuma: 2007. május

Vissza a lap tetejére


Forgalmi változások

Péntektől garanciális javítás a jelzőlámpás körforgalomban >>

Az őszi iskolaszünetben, október 24. és november 2. között a kivitelező garanciálisan javítja a burkolatba épített világító fényeket a Kossuth L. sgt.-Vásárhelyi Pál utcai jelzőlámpás körforgalomban. A javítás alatt a jelzőlámpák nem működnek, egysávos körforgalmi rend lesz érvényben. Kérjük az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a körforgalomban, különös tekintettel a villamosra!

2014. október 21.

Június 16-tól javítják a Kossuth Lajos sugárúti tömegközlekedési sáv burkolathibáit >>

Szeged, június 10. – Június 16-tól az 1-es villamosvonal Kossuth Lajos sugárúti szakaszán vágányzónán belüli útburkolati javítások kezdődnek, amely során a tömegközlekedés rendje ideiglenesen megváltozik. A garanciális javítás keretében zajló munkálatok várhatóan augusztus elejéig tartanak majd. Kérjük, közlekedjenek figyelmesen!

2014. június 12.
Hírek

Meghívó Szeged új tömegközlekedési térképeinek sajtóbemutatójára >>

Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt sajtótájékoztatójára Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében elkészült Szeged aktuális tömegközlekedési térképe hagyományos és sematikus változatban is.

2015. november 02.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 10. 07 >>

LEZÁRULT A NAGYPROJEKT

Szeged, október 7. – A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt 2008 nyarán kezdődött és most sikeresen zárul. A projekt szakmai tartalmát teljes mértékben sikerült megvalósítani, sőt az eredeti célkitűzésekhez képest több mint egy milliárd forint értékben többletberuházások is megvalósultak.

2015. október 28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 09. 30 >>

ÜZEMBIZTONSÁGOT NÖVELŐ, KIEGÉSZÍTŐ BERUHÁZÁSOK VALÓSULTAK MEG

Szeged, szeptember 30. – A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében üzembiztonságot növelő, kiegészítő beruházások valósultak meg a 13 új járműből álló trolibuszflotta leszállítása óta eltelt időszakban, egyrészt a projekt maradék pénzforrásainak felhasználásával, másrészt a Kormány által jóváhagyott többlettámogatási összegből.

2015. október 28.